Ta?y?n? Panel Boyas? CP 673 Yang?n durdurucu dolgu masti?i
?zellikler ve Avantajlar;
  • Geni? a??kl?klar i?in ideal ??z?m
  • Tekrar tesisat ge?i?lerine imkan sa?layan yap?
  • Kolay ve h?zl? uygulanabilir
  • Birim metrekareye en ucuz maaliyeti olan en ekonomik ??z?m