Yang?n Durdurucu K?p?k CP 620 Yang?n durdurucu k?p?k
?zellikler ve Avantajlar;
 • Dar ve s?k???k kablolar?n aras?na s?z?p, ?i?erek etkin duman s?zd?rmazl?k
 • 1 dakika i?erisinde sertle?erek k?r?n? al?r
 • Su bazl? boya ile boyanabilir
 • Artan par?alar tekrar kullan?labilir
 • Tek taraftan uygulama
 • Eri?imin zor oldu?u alanlarda h?zl? ve kolay uygulamaCP 660 Yang?n durdurucu k?p?k
?zellikler ve Avantajlar;
 • Dar ve s?k???k kablolar?n aras?na s?z?p, ?i?erek etkin duman s?zd?rmazl?k
 • 4 dakika i?erisinde sertle?erek k?r?n? al?r
 • Su bazl? boya ile boyanabilir
 • Artan par?alar tekrar kullan?labilir
 • Tek taraftan uygulama
 • Eri?imin zor oldu?u alanlarda h?zl? ve kolay uygulama
 • K?r sonras?nda yumu?ak ve esnek yap?ya sahiptir